VIDE UN STANDARTI

ATBILDĪGA KOKMATERIĀLU RAŽOŠANA

SIA ALA Lignea apkārtējās vides aizsardzības jautājumos darbojas atbildīgi.

Visa darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu ražošanu, ko apliecina iegūtie FSC (Forest Stewardship Counsil jeb Meža uzraudzības padome) un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest certification schemes jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma) sertifikāti.

Uzņēmums visus izejmateriālus iepērk no Latvijas piegādātājiem, kuri ir ieguvuši iepriekš minētos FSC un PEFC sertifikātus.