VIDE UN STANDARTI

ATBILDĪGA KOKMATERIĀLU RAŽOŠANA

SIA ALA Lignea apkārtējās vides aizsardzības jautājumos darbojas atbildīgi.

Visa darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu ražošanu, ko apliecina iegūtie FSC ® (Forest Stewardship Council® jeb Meža uzraudzības padome) un PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest certification schemes jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma) piegādes ķēdes sertifikāti.

Uzņēmums visus izejmateriālus iepērk no Latvijas piegādātājiem, kuri ir ieguvuši iepriekš minētos
FSC ® un PEFC™ sertifikātus.